Jeanine Schouwenaars

Na het afronden van de havo koos Jeanine voor Schoevers vanwege de veelzijdigheid van het secretaressevak. Office management vulde ze aan met een specialisatie personeelszaken en aansluitend rondde ze een hbo personeel & arbeid af.

Ze startte haar loopbaan bij Stonhard, waar ze in 7 jaar tijd opklom tot allround office manager. In 2012 nam ze echter een grote sprong in het diepe door als office manager op het Nederlandse Consulaat-Generaal in New York te gaan werken. Naast alle secretariële werkzaamheden was ze daar o.a. verantwoordelijk voor de logistiek achter alle evenementen en de lokale liaison voor het Koninklijk Huis bij zaken- en privéreizen.

In 2015 kwam ze terug naar Nederland en inmiddels is ze werkzaam als management assistant bij Unilever. Kort na haar terugkomst werd ze tevens verkozen tot management assistant van het jaar en kreeg ze als ambassadrice een jaar lang de mogelijkheid om de mooie aspecten van het vakgebied te belichten. Sinds dit jaar is ze actief in de klankbordgroep van Schoevers, met als doel de opleiding optimaal op de praktijk te laten aansluiten. Jeanine woont in Rotterdam samen met haar vriend Joost en hun 2 Britse kortharen.

Jeanine Schouwenaars